EUROPEAN BROKERAGE HOUSE
EBHRebate

EBHRebate

Всички наши професионални клиенти се записват в нашата програма за лоялност, EBHRebate. Основната ѝ цел е да подпомага по-добрите ни взаимоотношения с клиентите ни, като в същото време предоставя на най-активните търговци допълнителни ползи в усилията им на Форекс пазара.

Програмата се състои от пет нива. Професионалните клиенти автоматично се разпределят на ниво, основано на сумата, която те депозират; или основано на сумата от търговски обем, който те генерират. Ние приемаме по-добрата от двете възможности , за да направим изчислението. С времето търговците изкачват нивата на програмата до по-горните, съответно комисионната им намалява, намалявайки оперативните им разходи.

Таблицата отдолу предоставя детайлна информация за структурата и нивата на програмата.

Стълб Нетен депозит Комисион* Търгуван обем
Стълб 1 ≥ 250 000 $ 15 $ ≥ 100 млн. $
Стълб 2 ≥ 100 000 $ 20 $ ≥ 50 млн. $
Стълб 3 ≥ 50 000 $ 25 $ ≥ 25 млн. $
Стълб 4 ≥ 10 000 $ 30 $ ≥ 10 млн. $
Стълб 5 < 10 000 $ 35 $ < 10 млн. $
*за търгуван обем в размер на 1,000,000 $

Всички цитирани стойности са в USD

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.