EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Политика за защита на личните данни

Защитата на вашите лични данни и вашето доверие са от изключителна важност за нас и за успеха на нашия бизнес. Ние събираме данни за нашите клиенти и тук ще изложим вида на събираните от нас данни, причините, поради които го извършваме и какво правим с тях. Вие ще имате възможността да разберете, как бихте могли да променяте всички данни, които сте ни доверили. Моля да имате предвид, че настоящата политика се отнася единствено относно нашия уебсайт ebhforex.com.

Ние предоставяме инвестиционни услуги и дейности съгласно чл. 6, ал. 1 и 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти и Европейска директива 2014/65 относно пазарите на финансови инструменти (MIFID), включително и приемане и предаване на нареждания, във връзка с един или повече финансови инструменти, изпълнение на нареждания от името на клиентите и допълнителни услуги съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.