EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Правни документи

Преди да започнете да търгувате с EBH, горещо Ви препоръчваме да прочете документите, към които са посочени линкове по-долу. Те са изготвени за Ваша защита и са съобразени с правилата на Директивата относно пазарите на финансови инструменти (регулаторната директива на Европейския съюз). Информацията, съдържаща се в тези документи е от първостепенно значение, тъй като изцяло регулира Вашето отношение с EBH.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 54.55% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.