EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Основен Информационен Документ (ОИД)

Целта на Основен Информационен Документ или ОИД, е да обяснява на инвеститорите естеството и рисковете, свързани с търговията с конкретния финансов инструмент. ОИД описва инвестиционния продукт по точен, фактически и стандартизиран начин.

В списъкът по-долу са представени ОИД на финансовите инструменти предлагани от ЮБХ.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.