EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Предупреждение за висока волатилност (16 – 20 декември)

Това е кратко съобщение, с което да Ви информираме за предстоящите икономически събития. Препоръчваме Ви, да ги вземете под внимание в изграждането на вашата стратегия.

Понеделник, 16 декември 2019 г

 • 10:30: EUR — Индекс PMI в сектора на производството, Германия
 • 10:30: EUR — Индекс PMI в сектора на услугите, Германия
 • 11:00: EUR — Индекс PMI в сектора на производството
 • 11:00: EUR — Индекс PMI в сектора на услугите
 • 11:30: GBP — Индекс PMI в сектора на производството
 • 11:30: GBP — Индекс PMI в сектора на услугите
 • 16:45: USD — Индекс PMI в сектора на производството
 • 16:45: USD — Индекс PMI в сектора на услугите

Вторник, 17 декември 2019 г

 • 2:00: NZD — Бизнес доверие
 • 2:30: AUD — Минути от срещата на RBA
 • 11:30: GBP — Промяна в молбите за помощи за безработни
 • 11:30: GBP — Брой безработни (промяна)
 • 11:30: GBP — Ниво на безработица
 • 12:00: EUR — Търговски баланс
 • 15:30: CAD — Продажби в промишлеността
 • 15:30: USD — Разрешителни за строеж
 • 15:30: USD — Начално жилищно строителство
 • 16:15: USD — Степен на използване на капацитета
 • 16:15: USD — Индустриално производство

Сряда, 18 декември 2019 г

 • 1:50: JPY — Търговски баланс
 • 9:00: EUR — Индекс на производствените цени, Германия
 • 11:00: EUR — IFO индекс на бизнес климата, Германия
 • 11:00: EUR — IFO индекс на икономическите очаквания, Германия
 • 11:00: EUR — IFO индекс на текущите условия, Германия
 • 11:30: GBP — Индекс на потребителските цени
 • 11:30: GBP — Индекс на потребителските цени (основен)
 • 11:30: GBP — Индекс на производствените цени
 • 12:00: EUR — Индекс на потребителските цени (финален)
 • 15:30: USD — Индекс на потребителските цени
 • 15:30: USD — Индекс на потребителските цени (основен)
 • 17:30: USD — Седмични запаси от суров петрол
 • 23:45: NZD — Брутен вътрешен продукт
 • 23:45: NZD — Търговски баланс

Четвъртък, 19 декември 2019 г

 • 2:30: AUD — Брой заети лица (промяна)
 • 2:30: AUD — Ниво на безработица
 • 5:00: JPY — Решение за лихвените нива на BOJ
 • 5:00: JPY — Изявление за паричната политика на BOJ
 • 5:00: JPY — Пресконференция на BOJ
 • 9:00: CHF — Търговски баланс
 • 11:30: GBP — Продажби на дребно
 • 14:00: GBP — Решение за лихвените нива на BOE
 • 14:00: GBP — Доклад за монетарната политика на ВОЕ
 • 15:30: USD — Седмични молби за помощи за безработни
 • 15:30: USD — Заетост в частния сектор според ADP
 • 15:30: USD — FED Индекс на Филаделфия
 • 15:30: USD — Продажби на едро
 • 15:30: USD — Текуща сметка
 • 17:00: USD — Продажби на съществуващи домове

Петък, 20 декември 2019 г

 • 1:30: JPY — Индекс на потребителските цени
 • 9:00: EUR — Gfk Потребителско доверие, Германия
 • 11:00: EUR — Текуща сметка
 • 11:30: GDP — Текуща сметка
 • 11:30: GDP — Брутен вътрешен продукт (финален)
 • 14:00: GBP — Тримесечен бюлетин на BOE
 • 15:30: CAD — Продажби на дребно
 • 15:30: CAD — Продажби на дребно без автомобили
 • 15:30: USD — Брутен вътрешен продукт (финален)
 • 17:00: EUR — Потребителско доверие
 • 17:00: USD — Мичигански индекс на потребителското доверие (финален)
 • 17:00: USD — Лични доходи
 • 17:00: USD — Лични разходи

*Всички посочени часове се отнасят за сървърно време (GMT+2)

Ние не правим прогнози за това как пазарът ще реагира. Ние просто Ви насърчаваме да бъдете внимателни при търговията по време на изброените събития. Ликвидността на пазара ще намалее и спредовете се отварят широко. Това може да има силен ефект върху вашите отворени сделки (т.е. спиране поради Стоп аут и т.н.).

В случай, че имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете с Нас.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 53.19% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.