EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Мифид II – важна информация!

Във връзка с Директивата за пазарите на финансови инструменти II (ЕС) 2014/65 / ЕС („MIFID II“) и делегирания регламент 2017/565 на Комисията, допълващ MiFID II, който влезе в сила на 3 януари 2018 г., бихме искали да Ви уведомим за някои важни подробности:

Представяме Ви няколко важни детайли, с който е добре да сте запознати:

Правна документация
Правната документация на клиентите бе подобрена, за да отрази новите разпоредби на MiFID II. Можете да изтеглите и запазите копие за Вашите документи от нашия уебсайт тук.

Категоризация на клиентите
Вашата лична категоризация и всички приложими регулаторни мерки няма да бъдат засегнати. Можете да се обърнете към „Политика за категоризиране на клиентите“ за допълнителна информация.

Информацията, публикувана на нашата интернет страница
Разбирате, че информацията, съдържаща се в нашия уебсайт, не е адресирана към Вас, лично.

Записване на всяка комуникация с Клиент
Всяка комуникация с Нас, се записва и се съхранява за период от 5 (пет) години.

Корпоративни клиенти
От Вас се изисква да получите „Идентификатор на юридическото лице“ („LEI“) както за отчитането на сделките по MiFID II, така и за отчитането по EMIR (за всички CFD). Ако нямате LEI, моля, получете такъв колкото е възможно по-скоро.

Ако имате допълнителни въпроси за регулацията Мифид II , моля Свържете се с Нас.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.