EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Процедура за верификация на потребителски профил

Тъй като сме регулиран от Европейския съюз брокер, от нас се изисква да потвърдим Вашата самоличност и адреса по местожителство преди да можете да финансирате Вашата сметка и да започнете да търгувате.

ВАЖНО! Преди да изпратите документите си за потвърждение се уверете, че те отговарят на изискванията за качество, изброени по-долу. Документите с лошо качество ще бъдат отхвърлени от нашия отдел за съответствие и верификацията на Вашата сметка ще бъде отложена.

Ако сте ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, можете да удовлетворите изискванията за верификация, като предоставите документ за самоличност и документ -доказателство за адрес.

Доказателство за самоличност

Можете да представите ЕДИН от следните документи:

  • Копие на национален документ за самоличност (както предната, така и задната част)
  • Копие от Вашия паспорт (включително страницата, показваща Вашия подпис)

Моля да се погрижите Вашите копия да бъдат с ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ и да показват следните детайли:

  • Вашето СОБСТВЕНО ИМЕ и ПРЕЗИМЕНА
  • Номер на паспорт/лична карта
  • Дата на издаване
  • Валидност
  • Дата на изтичане
  • Адрес

Доказателство за адрес

Можете да представите един от следните документи:

  • Сметка за платени комунални услуги (газ, електричество, вода, стационарен телефон)
  • Копие от Ваше банково извлечение/карта

Моля да се погрижите Вашите копия да бъдат с ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ, да са четливи и да се виждат всички четири ъгъла на документа

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 50.85% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.