EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Процедура за верификация на потребителски профил

Тъй като сме регулиран от Европейския съюз брокер, от нас се изисква да потвърдим Вашата самоличност и адреса по местожителство преди да можете да захраните Вашата сметка и да започнете да търгувате.

ВАЖНО! Преди да изпратите документите си за потвърждение се уверете, че те отговарят на изискванията за качество, изброени по-долу. Документите с лошо качество ще бъдат отхвърлени от нашия отдел Проверка на съответствието и верификацията на Вашата сметка ще бъде отложена.

Ако сте ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, можете да отговорите на изискванията за верификация, като предоставите документ за самоличност и документ за доказателство за адрес.

Доказателство за самоличност

След попълване на формата за верификация, самоличността Ви ще бъде потвърдена чрез видео разговор. Следва да представите национален документ за самоличност или паспорт по време на верификацията.

Видео верификация с оператор е налична от понеделник до петък, 6:00 – 17:00 (UTC). Видео верификациите с оператор са по-малко вероятни да бъдат отказани, тъй като операторът ще Ви насочва по време на процеса.

Видео верификация без оператор е налична извън горепосочените часове през седмицата и през почивните дни. Препоръчваме Ви да следвате инструкциите, които са представени преди верификацията, така че да има по-малка вероятност от отказ. Оператор ще преглежда видеото на следващия работен ден.

Поради национални регулации, гражданите на Германия и Швейцария трябва да се верифицират с оператор в горепосочените часове.

Видео верифицирането се извършва от Fully Verified, външен доставчик на услугата и партньор на ЮБХ. В края на процедурата по регистрация, ще бъдете пренасочени към платформата на Fully Verified platform, за да продължите с верификацията.

Доказателство за адрес

Можете да представите един от следните документи:

  • Сметка за платени комунални услуги (газ, електричество, вода, стационарен телефон)
  • Копие от Ваше банково извлечение или извлечение по карта

Моля да се погрижите Вашите копия да бъдат с ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ, да са четливи и да се виждат всички четири ъгъла на документа.

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.