EUROPEAN BROKERAGE HOUSE

Демо сметки

Симулирайте Вашите сделки в нашата демо сметка, за да усъвършенствате уменията си. За да Ви предложим възможно най-добрата среда за тестване, предлагаме демо версии за всички видове сметки. В таблицата по-долу можете да видите подробни спецификации за всички наши сметки.

MT4 Pro Сметки

MT4 Pro сметки
Минимален депозит $100
Котировки до петата десетичната запетая
Тесни спредове, започващи от 0 пипса
Минимален размер на партидата 0.01 партиди (1 000 единици от базовата валута)
Максимален размер на партидата няма
Комисиони 3,5 $ за 100 000 $ от всяка страна
Суап Според пазара
Ниво на марджин за хеджирани/заключени позиции 50%
Изпълнение NDD, пазар
Марджин известие/ Стоп аут 100/50
Търгуеми валутни двойки 38
Спот метали Злато, сребро
Други инструменти Борсови индекси, нефт
Разрешени всякакви експертни съветници
ОТКРИВАНЕ НА ДЕМО СМЕТКА PRO В МТ4

MT5 Pro Сметки

За MetaTrader 5 вече се предлага сметка Pro. Моля, кликнете по-долу, ако искате да изпробвате нашата Демо сметка в MetaTrader 5 безплатно. За тази сметка важат същите условия както по-горе.

ОТКРИВАНЕ НА ДЕМО СМЕТКА PRO В МТ5

ДЗР са сложни инструменти и носят висок риск от бърза загуба на средства в резултат на ливъридж. 52.60% от сметките на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват ДЗР с този доставчик. Помислете дали разбирате как функционират ДЗР и дали можете да си позволите да поемате високия риск от загуба на парите си.